พื้นที่แสดงการครอบคุมของสัญญาณ / Signal cover area

 
 

 

ติดต่อการเข้าใช้งานได้ที่ :  ห้อง 16/501