ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : บ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าง
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 120
อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าง

DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) สำหรับนักเรียนนักศึกษา 19 / ต.ค. / 2564
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 / ต.ค. / 2564
      บ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าง 24 / ส.ค. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดพิธีการนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือก 11 / ส.ค. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดกีฬา โดยวิธีคัดเลือก 11 / ส.ค. / 2564