ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 3831
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐาน

1. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download

2. หนังสือข้อตกลงการจ้า

  • - คณะครุศาสตร์  Download
  • - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
  • - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
  • - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
  • - คณะเทคโนโลยีอุตการหกรรม Download
  • - คณะวิทยาการจัดการ  Download

ตัวอย่างการกรอกเอกสารหลักฐาน

1. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Download
2. หนังสือข้อตกลงการจ้า Download

DOWNLOAD

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" 5 / ก.ค. / 2564
      ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 4 / มิ.ย. / 2564
      จ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 23 / เม.ย. / 2564
      ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 / เม.ย. / 2564
      รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมห่วิทยาลัย 29 / มี.ค. / 2564