ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 727
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง

เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) และได้รับวุฒิบัตรพัฒนาตนเอง (จำนวน 20 ชั่วโมง) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

-    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับสมัครอบรม 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 -27 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 เม.ย.2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับสมัครอบรม 1 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 พ.ค.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-    สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รับสมัครอบรม 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครการอบรมตามกำหนดการข้างต้น และรับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนได้ที่เว๊บไซต์รับสมัคร

https://21century.ipst.ac.th/pages/register


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" 5 / ก.ค. / 2564
      ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 4 / มิ.ย. / 2564
      จ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 23 / เม.ย. / 2564
      ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 / เม.ย. / 2564
      รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมห่วิทยาลัย 29 / มี.ค. / 2564