ประเภท : รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 1568
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

DOWNLOAD

รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 5 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 / มี.ค. / 2564
      ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 / ธ.ค. / 2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 17 / ธ.ค. / 2563
      การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 / ธ.ค. / 2563