ประเภท : รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
เรื่อง : การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 777
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD

รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 5 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 / มี.ค. / 2564
      ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 / ธ.ค. / 2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 17 / ธ.ค. / 2563
      การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 / ธ.ค. / 2563