ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 308
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2

DOWNLOAD

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" 5 / ก.ค. / 2564
      ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 4 / มิ.ย. / 2564
      จ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี 23 / เม.ย. / 2564
      ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 / เม.ย. / 2564
      รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมห่วิทยาลัย 29 / มี.ค. / 2564