ประเภท : รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 6375
ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 15 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 23 / มิ.ย. / 2560
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๓ ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 1 / มิ.ย. / 2560
      รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 4 / พ.ย. / 2554
      การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาภาคปกติ 4 / พ.ย. / 2554