ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 1790
อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560

DOWNLOAD

ข่าวการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 5 / ต.ค. / 2564
      ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31 / ส.ค. / 2564
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 28 / ส.ค. / 2564
      การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 7 / ก.ค. / 2564
      รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 11 / เม.ย. / 2560