ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประกาศขยายเวลารับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 13 ครั้ง.
อ่าน : 3176
การพัฒนาครูและบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1464
ขอเลื่อนสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 31 ครั้ง.
อ่าน : 2147
ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการณ์
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1552
แต่งตั้งประธานคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1491
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดรับสมัครครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ต้องการพัฒนาให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 13 ครั้ง.
อ่าน : 2489
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและชมนิทรรศการ เรื่อง \"การท่องเที่ยวอาฟริกาใต้ (Tourism in South Africa)\"
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 3285
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1484
สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญส่งผลงานเรื่องสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1678
รหัสนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2645
ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 2038
รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2246
ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2053
คู่มือการรับสมัครนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2141
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2633
ปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1807
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน \"เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1833
ICT ประกาศปรับโหมดจาก IPv4 เตรียมนำประเทศไทยก้าวสู่การใช้งานระบบ IPv6 ขณะที่ทั่วโลกเตรียมพร้อมทดสอบ IPv6 วันที่ 8 มิ.ย. 54 นี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1621
การรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 70 ครั้ง.
อ่าน : 13309
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(Course Spaecification) และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Spaecification) สำหรับหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1756

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>