ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1322
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้รับเงินค่าถ่ายรูปคืนที่สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารลวะศรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1863
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่สมัครเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในสังกัดต่าง ๆ (ตัวสำรอง) รับเงินค่าสมัครคืนที่สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1598
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.
อ่าน : 4040
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 3921
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 35 ครั้ง.
อ่าน : 13412
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
อ่าน : 1832
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1195
ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2114
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1308
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 1797
คู่มือวิจัยชั้นเรียนปีงบประมาณ 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1866
คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1467
ด่วน....โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ เท่านั้น
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 25 ครั้ง.
อ่าน : 2938
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมใน\"โครงการ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1811
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1419
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง สายวิชาการ ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1981
กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 1462
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 7 ครั้ง.
อ่าน : 3545
ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคภิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2159

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>