ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2560 (ก.ย. - ธ.ค. 2560)
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
อ่าน : 1969
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2560 (ก.ค. - ส.ค. 2560)
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 5 ครั้ง.
อ่าน : 1534
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2560 (พ.ค.-มิ.ย. 2560)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1311
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2560)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1201
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1138
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1089
ขอเชิญร่วมงานไอทีวิชาการ 2016 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1138
กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 11 -13 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1496
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 13 ครั้ง.
อ่าน : 3670
ประชุมวิชาการ "พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1223
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1264
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1256
ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 996
การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 1633
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1256
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1214
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1027
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1044
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1260
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1076

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>