ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 792
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ตเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปรืญญาบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 673
ขอเชิญร่วมโครงการบริการดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ตเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปรืญญาบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 819
ปฏิทินรับชุด พิธีการและชุดกีฬา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1464
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 : องค์ความรู้เรื่องฝ่ามือบำบัดโรค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1239
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดu
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1212
รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1174
เลขที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 32 ครั้ง.
อ่าน : 3531
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งระเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 1382
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลุกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 1158
กฎหมายควรรู้ : ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1442
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 984
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1036
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการอากหารและอาหารว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 995
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1658
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1288
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณ ขั้น 2 อาคาร 80 ปี (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยรชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1195
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างประเภทร้านกาแฟ(ร้านนั่งทาน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1035
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1935
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 2457

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>