ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ปฏิทินการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1484
แผนการรับเข้าศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1903
ประกาศการรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 2735
กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการเศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1966
กำหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการเศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1763
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นสมาชิก กบข.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1382
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1571
การแข่งขันประกวดสุดยอดพ่อครัว-แม่ครัว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1425
การประกวดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1307
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนกว่า 500 ราย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1544
นักศึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด ที่รายงานตัวแล้ว ให้มาปฐมนิเทศในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1425
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1774
ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1781
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 8098
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone : Phase 22
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1540
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาที่รอการพิจารณาเปิดสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1530
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาที่สามารถเปิดได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1710
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1510
ประกาศสาขาวิชานักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1954
กยศ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่อง (ย้ายสถานศึกษา)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 3826

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>