ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 3825
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 241
จ้างผลิตน้ำดื่มแบบบรรจุขวด PET ขนาด 500 ซีซี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 307
ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 722
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมห่วิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 301
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภยในโรงอาหารยูงทอง อาคารัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 396
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 648
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและข้อกำหนด เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 492
ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 395
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 420
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 748
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 303
กำหนดการวัดขนาดชุดพิธีการและทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 383
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-9) ระยะ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 652
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง (work at home)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 590
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 530
ปฏิทินการสรรหาคณบดี-มนส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 427
แบบสมัคร-แบบเสนอชื่อ-แบบยินยอม-แบบประวัติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 426
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 407
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 576

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>