เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 งาน
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 75