เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คันครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 84