เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 31 เครื่องเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 31 เครื่อง
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 179