เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
เครื่องทอดภายใต้ระบบสุญญากาศ