เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ระบบสร้างรายงานบริหารจัดการ IP Address (PAM/DNS/DHCP) และลิขสิทธิ์การใช้งานระบบการให้บริการ