เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
โครงการบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายในมหาวิทยาลัย แบบเวอร์ชวลแมชชีน พร้อมซอตฟ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบจัดการคลาวด์ จำนวน 1 ระบบโครงการบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายในมหาวิทยาลัย แบบเวอร์ชวลแมชชีน พร้อมซอตฟ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบจัดการคลาวด์ จำนวน 1 ระบบ
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 193