เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดความเข้มรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่มีผลต่อผิวหนังมนุษย์และรังสีที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีอิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)