เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย แบบ 802.11a/n/ac wave2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)