เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 161