เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ าแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ าแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)  จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 177