เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 259