เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติและบันทึกผลสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติและบันทึกผลสำหรับสำนักงาน  จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 127