เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไม้กั้นทางเข้า-ออก ใช้ตู้อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไม้กั้นทางเข้า-ออก ใช้ตู้อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 147