เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 169