เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 188