เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ(Attach Files)

เข้าชม : 121